Dla szkół

Aby przystąpić do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” należy:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy – do pobrania tutaj.
  2. Wypełniony formularz wysłać na adres Centrum Życia i Rodziny pocztą elektroniczną: biuro@szkola-przyjaznarodzinie.pl lub tradycyjną: ul. Piękna 28/34, lok. uż. 4. 00-547 Warszawa.
  3. Na wpisany w formularzu adres e-mail osoby odpowiedzialnej za koordynowanie projektu na terenie placówki, przesłane zostanie porozumienie przystąpienia do programu.
  4. Wydrukowane w dwóch egzemplarzach i wypełnione przez dyrekcję placówki porozumienie należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Centrum.
  5. Podpisanie porozumienia jest równoznaczne z przystąpieniem do programu.
  6. Placówka otrzymuje certyfikat i zostaje wpisana na listę „Szkół Przyjaznych Rodzinie”.