Certyfikat

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny nadaje Certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie” placówkom chroniącym dzieci przed treściami kwestionującymi znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz podejmującym działania formacyjne nakierowane na promocję wartości prorodzinnych. Przyjęcie certyfikatu jest swego rodzaju gwarancją realizacji przez szkołę wychowania dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla rodziny. Jest on również jasnym sygnałem dla rodziców chcących chronić dzieci przed szkodliwymi treściami, odwołującymi się do groźnych ideologii kwestionujących zasadniczą rolę małżeństwa i rodziny w życiu społecznym.

Warunkiem otrzymania Certyfikatu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” jest podpisanie porozumienia, w ramach którego szkoła zobowiązuje się:

  • dążyć do realizowania działań formacyjnych skierowanych do uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego, polegających na organizowaniu warsztatów, szkoleń i prowadzeniu programów (z oferty proponowanej przez organizatora lub własnych) podkreślających pozytywną rolę rodziny w rozwoju osobowym człowieka
  • nie propagować oraz podejmować działania uniemożliwiające propagowanie przez osoby trzecie treści szkodliwych dla dzieci, w szczególności promujących przedwczesną inicjację seksualną, kwestionujących biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz głoszących odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej, a także kwestionujących znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci
  • przedstawić na koniec roku szkolnego informacje dotyczące wypełnienia powyższych warunków

 

Uwaga!!!
W zawiązku z dużym zainteresowaniem naszym programem informujemy, że o certyfikat ubiegać się mogą również PRZEDSZKOLA.