Sprawozdanie z realizacji postanowień programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”

INSTRUKCJA

 1. Arkusz sprawozdania przygotowany został z myślą o realizacji postanowienia zawartego w porozumieniu podpisanym przez placówki, które przystąpiły do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.
 2. Sprawozdanie wypełnia koordynator projektu reprezentujący daną placówkę.
 3. Okres czasowy, który należy uwzględnić wypełniając sprawozdanie, to bieżący rok szkolny. W przypadku, gdy placówka przystąpiła do programu w trakcie trwania roku szkolnego uwzględniany jest czas od przystąpienia do programu (obowiązuje data widniejąca na porozumieniu) do dnia końca bieżącego roku szkolnego.
 4. W sprawozdaniu uwzględnić można wydarzenia poprzedzające datę przystąpienia do programu, jednak odbywające się nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia bieżącego roku szkolnego.
 5. Nieodesłanie sprawozdania w terminie rozumiane będzie jako niedotrzymanie warunków porozumienia.
 6. Termin przesyłania sprawozdania upływa z końcem czerwca.

 

Ważne! Wysłanie porozumienia uniemożliwi powrót do jego treści, dlatego prosimy o wypełnienie porozumienia w trakcie jednej sesji.


  DANE PLACÓWKI:

  INFORMACJE O WYDARZENIACH:

  Nazwa wydarzenia:*

  Data wydarzenia:*

  Krótki opis wydarzenia:*

  Aspekt rodzinny wydarzenia:*


  Nazwa wydarzenia 2:

  Data wydarzenia 2:

  Krótki opis wydarzenia 2:

  Aspekt rodzinny wydarzenia 2:


  Nazwa wydarzenia 3:

  Data wydarzenia 3:

  Krótki opis wydarzenia 3:

  Aspekt rodzinny wydarzenia 3:


  Nazwa wydarzenia 4:

  Data wydarzenia 4:

  Krótki opis wydarzenia 4:

  Aspekt rodzinny wydarzenia 4:


  Nazwa wydarzenia 5:

  Data wydarzenia 5:

  Krótki opis wydarzenia 5:

  Aspekt rodzinny wydarzenia 5:


  Nazwa wydarzenia 6:

  Data wydarzenia 6:

  Krótki opis wydarzenia 6:

  Aspekt rodzinny wydarzenia 6:


  Nazwa wydarzenia 7:

  Data wydarzenia 7:

  Krótki opis wydarzenia 7:

  Aspekt rodzinny wydarzenia 7:


  Nazwa wydarzenia 8:

  Data wydarzenia 8:

  Krótki opis wydarzenia 8:

  Aspekt rodzinny wydarzenia 8:


  Nazwa wydarzenia 9:

  Data wydarzenia 9:

  Krótki opis wydarzenia 9:

  Aspekt rodzinny wydarzenia 9:


  Nazwa wydarzenia 10:

  Data wydarzenia 10:

  Krótki opis wydarzenia 10:

  Aspekt rodzinny wydarzenia 10:


  Nazwa wydarzenia 11:

  Data wydarzenia 11:

  Krótki opis wydarzenia 11:

  Aspekt rodzinny wydarzenia 11:


  Nazwa wydarzenia 12:

  Data wydarzenia 12:

  Krótki opis wydarzenia 12:

  Aspekt rodzinny wydarzenia 12:

  *W imieniu reprezentowanej przeze mnie placówki wyrażam zgodę na użycie przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny zawartych w sprawozdaniu pomysłów w celu tworzenia informatora praktyk prorodzinnych. Publikacja ta dostępna będzie dla placówek przystępujących do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”, służąc im jako inspiracja do dalszych działań.