Edukacja. Bezpieczeństwo. Internet.

Zasięg terytorialny: cała Polska Szczegółowe informacje dotyczące bardzo obszernej oferty edukacyjnej autorstwa p. Piotra Deputowskiego znajdują się tutaj.  

„Warsztaty doskonalenia nawykowego dla nauczycieli”

Zasięg terytorialny: cała Polska Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów znajdują się w zakładce „Nowa oferta warsztatowa”

„9 nawyków silnej rodziny”

Zasięg terytorialny: cała Polska Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów znajdują się w zakładce „Nowa oferta warsztatowa”

„Macierzyństwo, ojcostwo – ale jakie?”

Głównym celem warsztatów jest odbudowanie wiary we własne siły i możliwości, zaufania do siebie po doświadczeniu przemocy, a także przepracowanie trudnej sytuacji, jaką jest rozłąka. Cel ten osiągnięty będzie dzięki pomocy psychologicznej oraz wsparciu grupy.  Podczas realizacji warsz

„Jak rozmawiać z dziećmi?” – warsztaty umiejętności pedagogicznych

Zasięg terytorialny: woj. mazowieckie Kontakt: E-mail: wandaekielska@gmail.com Telefon: (22) 751 48 00; 509 682 514 Forma: kurs doskonalenia zawodowego i rodzicielskiego Metoda pracy: wykład aktywizujący, dyskusje, ćwiczenia, odgrywanie scenek, praca domowa Czas trwania: 30 godzin; 10

„Poznajmy się!” – warsztaty integracyjne

Zasięg terytorialny: Warszawa i okolice Szczegółowe informacje uzyskać można kontaktując się z Autorką na adres mailowy: SPRprogramy@op.pl

„Jak oswoić swój stres”

Zasięg terytorialny: województwo mazowieckie Szczegółowe informacje uzyskać można kontaktując się z Autorką na adres mailowy: SPRprogramy@op.pl

„Skuteczna komunikacja”

Zasięg terytorialny: województwo mazowieckie Szczegółowe informacje uzyskać można kontaktując się z Autorką na adres mailowy: SPRprogramy@op.pl

„Jak skutecznie komunikować się z dzieckiem?”

Zasięg terytorialny: cała Polska Szczegółowe informacje uzyskać można kontaktując się z Autorką na adres mailowy: SPRprogramy@op.pl

„Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?”

Zasięg terytorialny: cała Polska Szczegółowe informacje uzyskać można kontaktując się z Autorką na adres mailowy: SPRprogramy@op.pl