Karta zgłoszeniowa – konkurs 'Polska – moja Ojczyzna’