FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

 Z jakimi korzyściami wiąże się przystąpienie do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”?

Każda przystępująca do programu placówka otrzyma tabliczkę oraz Certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie” / „Przedszkole Przyjazne Rodzinie”. Nazwa i adres placówki zamieszczone zostaną również na stronie internetowej www.szkola-przyjaznarodzinie.pl co umożliwi wyszukanie jej przez zainteresowane osoby, szczególnie rodziców, którzy podejmują decyzję o wyborze odpowiedniej placówki dla swojego dziecka.

Jakie są koszty przystąpienia do programu?

Przystąpienie do programu jest całkowicie bezpłatne. Placówka nie ponosi również żadnych opłat związanych z wystawieniem oraz wysyłką certyfikatu i tabliczki. Jedyna odpłatność, o której można mówić to ta, którą placówka ponosi w związku z korzystaniem z płatnych projektów edukacyjnych. Ich ceny ustalone zostały przez autorów i zamieszczone są w opisie danego projektu lub podane zostaną po skontaktowaniu się z wybranym autorem.

Czy korzystanie z zamieszczonych na stronie projektów edukacyjnych jest obowiązkowe?

Nie. Zamieszczone na stronie projekty edukacyjne to propozycje, z których placówka może, lecz nie musi korzystać. Treści te uznane zostały przez Centrum Życia i Rodziny jako wartościowe i godne polecenia. Przystąpienie do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” nie powinno być uzależnione od kwestii finansowych, dlatego żadna z placówek nie jest zobowiązana do korzystania z projektów odpłatnych.

Jakie są zatem sposoby realizacji pierwszego warunku przystąpienia do programu (patrz zakładka Certyfikat)?

Każda z przystępujących do programu placówek zobowiązuje się dążyć do realizowania – na miarę własnych możliwości – działań formacyjnych mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz promocję wartości prorodzinnych. Dopełnienie tego warunku odbyć może się przy pomocy promowanych przez Centrum Życia i Rodziny projektów edukacyjnych, jak też autorskich organizowanych przez grono pedagogiczne. Mowa tu o wszelkiej działalności formacyjno – edukacyjnej, która promować będzie wartości prorodzinne oraz podkreślać rolę rodziny w rozwoju dzieci i młodzieży. To pedagodzy i wychowawcy najlepiej znają potrzeby swoich uczniów i są w stanie odpowiedzieć na nie w sposób najwłaściwszy. Wskazane jest, aby działalność ta dotyczyła wszystkich trzech grup odbiorców tj. uczniów, rodziców oraz nauczycieli.  Nie została określona również minimalna liczba tych zajęć – każda z placówek powinna dostosować ją do własnych indywidualnych potrzeb.

Kto to jest koordynator projektu na terenie placówki?

Koordynatorem na terenie placówki nazywana jest osoba wybrana przez dyrekcję spośród grona pracowników danej szkoły czy przedszkola. Jest to osoba odpowiedzialna za kontakt między placówką a Centrum Życia i Rodziny. Do zadań koordynatora projektu zalicza się również przygotowanie oraz wysłanie sprawozdania dotyczącego realizacji warunków programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.